Welkom
Persoonlijke benadering
Visie
Toegevoegde waarde

Investors in People
Persoonlijkheidsvoorkeuren
Action Learning
Organisatie doelen

Best Practice

Opdrachtgevers
Contact
Login


Routebeschrijving

Succesvol ondernemerschap ontstaat door samenhang te brengen in de individuele ambities van mensen in een organisatie

Hierdoor ontstaat een gemeenschappelijke ambitie. Deze bundelt de energie van betrokkenen en vitaliseert de organisatie. Open communicatie en samenwerking creëren de ruimte voor groei en succes. Voorgenomen verbeteringen worden werkelijkheid.

De oplossing komt meestal niet van buiten, maar is vaak al in huis

People and Performance is geen programma dat komt vertellen hoe het moet, maar zorgt er voor dat het verbeterproces doelgericht wordt opgepakt van binnenuit. Hierdoor bereiken mensen en daarmee de organisatie zelf, uiteindelijk de beoogde verbeteringen. Succesvolle organisaties blijven zich voortdurend ontwikkelen. Voor mensen geldt hetzelfde.  In de WIJ-Organisatie staat continue verbeteren centraal.

De WIJ-Organisatie

Het afgelopen decennium kenmerkte zich door de IK-Economie, waarbij de balans is doorgeslagen. Herstel van de organisatie als gemeenschap van betrokken mensen is de oplossing. Medewerkers willen steeds meer een uitdagende baan, met veel eigen verantwoordelijkheid. Het komt nu aan op inspirerend leiderschap, dat gebruik maakt van de energie, kennis en motivatie die in elke organisatie reeds aanwezig is.

Het resultaat: een werkomgeving waar resultaat- en mensgerichtheid effectief hand in hand gaan.  

Elucidate: People and Performance - van binnenuit verbeteringen realiseren