Welkom
Persoonlijke benadering
Visie
Toegevoegde waarde

Investors in People
Persoonlijkheidsvoorkeuren
Action Learning
Organisatie doelen

Best Practice

Opdrachtgevers
Contact
Login


Routebeschrijving

Vaart in samenwerking

Samenwerken in plaats van samen werken. Elkaar aanvullen. Weten wie waar goed (en minder goed) in is. Krachten, en juist verschillen benutten en valkuilen vermijden. Hogere opbrengst halen uit wat je dagelijks in samenwerking investeert. De praktische benadering “De vaart in samenwerking” zorgt ervoor dat u beschikbare capaciteiten optimaal weet te benutten. Het met elkaar bezig zijn met competenties prikkelt onvermijdelijk tot (her)kennning en stimuleert tot verbetering. U ontdekt waar ieders eigenaardigheden (eigen aardigheden) elkaar kunnen aanvullen. Zo wordt de interne en daardoor ook de externe slagkracht vergroot.

Waarom zoek je bepaalde mensen graag op en ga je anderen liever uit de weg? Je krijgt (een andere) kijk op de onderliggende drijfveren en behoeften van mensen met verschillende manieren van doen. Meer inzicht in jezelf. Meer zicht op de sterke kanten en ontwikkelpunten van elkaar. Zo verbeter je samen de effectiviteit en krijg je vaart in samenwerking.

Verschillende mensen hebben verschillende manieren van werken. Wanneer mensen met verschillende werkstijlen gaan samenwerken of communiceren, ontstaat er dynamiek. Hoe groter het verschil in stijl, des te krachtiger werkt deze dynamiek. Soms is dit de basis van een sprankelende en inspirerende relatie, vaker is het een bron van irritatie of aversie. De uitdaging waar teamleden voor staan is ontdekken waar verschillende kwaliteiten en daarmee verbonden werkstijlen elkaar effectief kunnen aanvullen. Met deze ontdekking ontstaat de meerwaarde die een belangrijke bijdrage levert aan de motivatie en inzet van uw medewerkers.

Voordelen van ‘Vaart in samenwerking’:

  • Een duidelijk beeld van motivaties en behoeften van uzelf, en die van uw medewerkers;

  • Een succesvolle afstemming van verschillende manieren van doen;

  • Een betere benutting van ieders unieke competenties;

  • Meer begrip voor persoonlijke en andermans eigen aardigheden;

  • Een duidelijke communicatie;

  • Een doelgerichte manier van samen-werken.

Kortom, op deze inspirerende manier brengt u vaart in de samenwerking en behaald u een direct tastbaar resultaat voor uw mensen, hun prestaties en daarmee het succes van uw organisatie.

  

Elucidate: People and Performance -van binnenuit verbeteringen realiseren