Welkom
Persoonlijke benadering
Visie
Toegevoegde waarde

Investors in People
Persoonlijkheidsvoorkeuren
Action Learning
Organisatie doelen

Best Practice

Opdrachtgevers
Contact
Login


Routebeschrijving

Investors in People (IiP) is een hulpmiddel om de doelen van een organisatie te verenigen met de doelstellingen en ontwikkeling van medewerkers. Het biedt een handzaam raamwerk om HRM binnen uw organisatie te professionaliseren. IiP integreert bestaande onderdelen van personeelsbeleid tot een effectiever geheel.

De rode draad van IiP is de vertaling van de strategie en de doelstellingen van de organisatie naar de individuele medewerker. In veel gevallen is alleen de top van de organisatie zich bewust wat de visie, de missie en het beleid zijn. De individuele medewerkers hebben dit niet altijd even ‘scherp’. Laat staan dat zij zich er echt bij betrokken voelen. Met behulp van IiP kunnen leidinggevenden hun organisatie veranderen in een lerende organisatie die raad weet met competentiemanagement. Een organisatie waarin de medewerkers met veel motivatie de doelstellingen weten te realiseren omdat het nu ook hun doelstellingen zijn geworden.

IiP is een verbeterproces dat gekoppeld is aan de organisatiecyclus. De invulling van dit proces is afhankelijk van de ontwikkelingsfase en de cultuur van de organisatie. IiP biedt de ‘gereedschapskist’ om het proces op maat vorm te geven. Nadat het verbeterproces volgens bepaalde criteria is afgelegd, krijgt de organisatie het certificaat Investor in People.

IiP is bijna vijftien jaar geleden in Engeland geïntroduceerd als een middel om te komen tot effectieve bedrijfsvoering. In Nederland is, op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, in 1999 een pilot met IiP uitgevoerd. In 2000 is de IiP-erkenning nationaal ingevoerd. Inmiddels hebben ruim honderdvijftig organisaties de IiP erkenning en zijn vele honderden onderweg daar naar toe. 

Elucidate: People and Performance - van binnenuit verbeteringen realiseren