Welkom
Persoonlijke benadering
Visie
Toegevoegde waarde

Investors in People
Persoonlijkheidsvoorkeuren
Action Learning
Organisatie doelen

Best Practice

Opdrachtgevers
Contact
Login


Routebeschrijving

Om mijn dienstverlening praktisch aan te kunnen sluiten bij uw behoeften en snel resultaatgericht aan de slag te gaan, heb ik een aantal programma’s ontwikkeld die eenvoudig op maat te maken zijn voor uw organisatie.

Vaart in Verandering
Samenwerken in plaats van samen werken. Doelgericht in de toekomst kijken, de juiste richting kiezen en hier concrete invulling aan geven. U ontdekt, met dit programma, snel en helder welke veranderingsaanpak het beste bij u en uw team past. U geeft opnieuw richting aan organisatiedoelstellingen en ambities. Betrokkenen maken samen realistische afspraken over persoonlijke bijdragen aan de gewenste organisatiedoelstellingen. Zo concretiseert u zelf samen de vaart in de verandering die u voor ogen heeft.

ICT van het eiland af
Het overbruggen van de kloof tussen de inzet van ICT en organisatiedoelstellingen is het doel van dit programma. Door open en actief aan de slag te gaan met probleemsituaties en gedrag. Elkaar beter leren begrijpen zonder last te hebben van het bekende jargon. Met behulp van individuele doelen ontdekken we verbeteracties. En maken ze helder en concreet uitvoerbaar. Het resultaat is dat individuele, afdelings- en organisatiedoelstellingen beter op elkaar zijn afgestemd.

Van irritatie naar inspiratie
Wanneer mensen met verschillende werkstijlen gaan samenwerken, ontstaat er dynamiek. Hoe groter het verschil in stijl, des te krachtiger werkt deze dynamiek. Soms is dit de basis van een sprankelende en inspirerende relatie, vaker is het een bron van irritatie of aversie. Met behulp van dit programma ontdekt u uw werkstijl, uw manier van communiceren en de impact daarvan op anderen. Zo leert u uw sterke kanten benutten. Van irritatie naar inspiratie!

 

Elucidate: People and Performance - van binnenuit verbeteringen realiseren

element01