Welkom
Persoonlijke benadering
Visie
Toegevoegde waarde

Investors in People
Persoonlijkheidsvoorkeuren
Action Learning
Organisatie doelen

Best Practice

Opdrachtgevers
Contact
Login


Routebeschrijving

Visie zonder Actie blijft een droom
Actie zonder Visie is tijdverdrijf
Visie gecombineerd met Actie maakt het verschil


Organisaties zijn lang niet altijd in staat hun doelstellingen goed over te brengen op hun medewerkers. Gevolg is dat medewerkers in hun werk een eigen invulling gaan geven aan de gestelde doelen.

De tweedaagse workshop ‘Van Visie-ontwikkeling naar Actie’ helpt doelstellingen van uw organisatie gebalanceerd helder te krijgen en om te zetten in actie. Waarop moeten we ons concentreren? Wat zijn nu echt de belangrijkste zaken waar we aandacht aan moeten besteden om succesvol te zijn? En wat moeten we vooral niet doen!

Met behulp van de Balanced ScoreCard (BSC)-methodiek worden vier perspectieven, in een onderling afgewogen balans, (klant, interne organisatie, financieel en innovatie) door het management en eventueel betrokken medewerkers de gemeenschappelijke korte en lange termijn-doelstellingen vastgesteld. Zo wordt in beeld gebracht wàt u gaat doen, hóe u dat doet en door bewaking van de voortgang óf u het doet. Een ware energizer voor uw team!

Heldere én gebalanceerde doelstellingen zijn een inspiratiebron voor medewerkers. Daarmee is deze aanpak een goed hulpmiddel om het samenspel tussen management en medewerkers te verbeteren. Een van de grootste motivatiefactoren voor medewerkers is immers de beantwoording van de vraag ‘waar draag ik aan bij, waarom doen we dit’. Elk individu is belangrijk door zijn of haar bijdrage. Communicatie en helderheid geeft binding en juist dat is een belangrijke voorwaarde om de organisatie een  succes te laten worden.

Het resultaat? Een organisatie die betere resultaten boekt doordat ze haar doelstellingen op een snelle en betrouwbare manier weet te realiseren.

Voordelen van ‘Van Visie-ontwikkeling naar Actie’

- Heldere organisatiedoelstellingen voor management en medewerkers;

- Teamontwikkeling;

- Organisatiedoelstellingen staan permanent op de agenda;

- Doelstellingen worden helder en communiceerbaar;

- Verhoging betrokkenheid medewerkers;

- Van ambitie naar resultaat.


 

Elucidate: People and Performance - van binnenuit verbeteringen realiseren

element01