Wial

 

Welkom
Persoonlijke benadering
Visie
Toegevoegde waarde

Investors in People
Persoonlijkheidsvoorkeuren
Action Learning
Organisatie doelen

Best Practice

Opdrachtgevers
Contact
Login


Routebeschrijving

Action Learning: Problemen oplossen en teamontwikkeling door het stellen van vragen!

Managers en medewerkers van organisaties staan steeds vaker voor nieuwe uitdagingen. Antwoorden zijn nooit pasklaar. We realiseren ons steeds vaker dat we op redding door ‘een of ander genie van buiten’ niet hoeven te rekenen. We moeten -en kunnen-  het zelf.

Action Learning is een methodiek die teams en medewerkers al doende leert praktijkvraagstukken zelf op te lossen. De aanpak is een werkwijze waarbij een kleine groep werkt aan reële problemen, actie onderneemt en leert terwijl ze daarmee bezig is.

No answers before questions is daarbij het uitgangspunt.

Op deze manier ontstaan mogelijkheden voor leiding, medewerkers en teams om succesvol aanpassingen te doen, te leren en te innoveren. Hiermee wordt niet alleen gewerkt aan de oplossing van een concreet vraagstuk uit de eigen werksituatie, maar ook aan de ontwikkeling van de deelnemers en het team.

Bij Action Learning zijn leren en teamontwikkeling net zo belangrijk als het oplossen van het probleem.

Daarnaast is een voordeel dat vragenstellend leren niet alleen leidt tot kennis- en vaardigheidsvermeerdering, maar ook tot gedrags- en mentaliteitsverandering. Deze werk- en leervorm verhoogt de samenwerking, creativiteit en moed van groepen die problemen moeten oplossen. De kracht schuilt in een effectief groepsproces. Leren, werken en veranderen gaan hierbij op een leuke manier samen.

Voor het management betekent dit dat teams, meer dan voorheen, eigen problemen leren oplossen.

Voordelen van Action Learning

- Optimaal benutten van kennis binnen organisatie;

- Snel vinden van direct toepasbare oplossingen;

- Aanjagen van persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling;

- Ontwikkelen van een cultuur van samen problemen oplossen;

- Ontwikkelen van het leervermogen en de creativiteit van de medewerkers;

- Vermijden van kosten omdat extern advies wordt beperkt . 

Elucidate: People and Performance -van binnenuit verbeteringen realiseren